Press "Enter" to skip to content

گوگل از کارمندان خود عذرخواهی کرد

مدیر ارشد اجرایی گوگل در ایمیلی از کارمندان این شرکت برای سیاست های برخورد با آزار جنسی زنان عذرخواهی کرده است. همچنین قصد دارد در این روند تغییراتی ایجاد کند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: