Press "Enter" to skip to content

گفتگوهای امنیتی آمریکا- چین در واشنگتن برگزار شد

وزرای دفاع و امور خارجه آمریکا و چین به رغم تنشهای فزاینده میان دو کشور در عرصه تجاری، روز جمعه در محل وزارت خارجه آمریکا در شهر واشنگتن دی. سی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: