Press "Enter" to skip to content

چگونه فرآورده‌های سنتی مجاز و عطاری‌های قانونی را شناسایی کنیم؟

مدیر اداره نظارت و ارزیابی فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تشریح بایدها و نبایدهای فعالیت عطاری‌ها، بر ممنوعیت مشاوره و فروش فرآورده دارویی در عطاری، ممنوعیت خرید و فروش اینترنتی و ماهواره‌ای مکمل و فراورده‌های طبیعی و ضرورت تقویت قوانین برخورد با عطاری‌های غیرمجاز تاکید کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: