Press "Enter" to skip to content

پروژه شهر هوشمند نئوم وارد فاز اجرایی شد / ایده بن سلمان برای پیشرفت عربستان یا منحرف کردن افکار عمومی از ماجرای جمال خاشقچی؟

پروژه شهری عربستان سعودی، موسوم به «نئوم»اعضای اصلی خود را معرفی کرد. این نخستین بار است که فهرست اعضای 19 نفری این پروژه به طور رسمی مشخص می شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: