Press "Enter" to skip to content

واتس اپ باگ امنیتی خود را رفع کرد / سرعت عملی که مانع از حواشی شد

واتس اپ موفق شد پیش از هر گونه رسوایی باگ امنیتی خود را رفع کند. باگی که طی ۲ روز اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده وبد اما بدون حاشیه و به سرعت رفع شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: