Press "Enter" to skip to content

معاینه فنی خودروها با جدیت انجام شود

تهران – ایرنا – معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:با توجه به اهمیت کاهش آلودگی هوا و نقش خودروها در این فرایند، معاینه فنی خودروها باید با جدیت دنبال شود.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: