Press "Enter" to skip to content

غلط‌نویسی و پویایی زبان فارسی

اسدالله امرایی می‌گوید: زبان فارسی، زبانی پویاست و بسیاری معتقدند که غلط‌نویسی‌ها هم بخشی از همین پویایی زبان است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: