Press "Enter" to skip to content

عکس سلفی قهرمان ایران با تماشاگران اندونزیایی/ غریب شی یاد مرحوم گلبارنژاد را زنده کرد

قهرمان دوی ۱۵۰۰ متر رقابت های پاراآسیایی ۲۰۱۸ بعد از مراسم اهدای مدال، اقدام جالبی را رقم زد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: