Press "Enter" to skip to content

سیاست‌های ارزی و مارپیچ بی اعتمادی فزاینده

بازرگانان اصیل تاکیددارند که اگر ارزی از کشور خارج و برنمی گردد به دلیل رخنه گروهی تازه به دوران رسیده دربازار صادراتی است که ورود آن‌ها به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست دولت است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: