Press "Enter" to skip to content

رشد ۳.۵ برابر نقدینگی در دولت روحانی باعث رونق در اقتصاد نشد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در ۵ سال دولت روحانی حجم نقدینگی در کشور بیش از ۳.۵ برابر افزایش یافته، اما این نقدینگی موجب رونق در اقتصاد کشور نشده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: