Press "Enter" to skip to content

راهکار‌های مقابله با مخالفت والدین در ازدواج/ صفات زن و مرد شایسته از نگاه قرآن

قرآن کریم صفات پسندیده‌ای برای زن و مرد بیان کرده است که اگر انتخاب ما بر این مدار باشد، می توان موفقیت در آن ازدواج را تضمین کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: