Press "Enter" to skip to content

دلیل ایستادگی اروپا برابر آمریکا برای حفظ برجام

خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران موجب تعمیق شکاف بین آمریکا و اروپا شده و بعید است مادامی که ترامپ بر سر کار است، این شکاف رفع شود. میان اروپا و آمریکا صرفا یک تفاوت روش ساده موجود نیست بلکه هر دو تلاش فعالانه ای علیه سیاست های یکدیگر در حوزه ای هستند که از اهمیت استراتژیک برای هر دو طرف برخوردار است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: