Press "Enter" to skip to content

تیم‌های امدادی برای حفظ سلامت خود در شرایط بحرانی آماده باشند

مدرس اردوی بقاء در شرایط سخت تیم درمان اضطراری گفت: تیم‌های امدادی باید برای حفظ سلامت خود در شرایط بحرانی آماده باشند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: