Press "Enter" to skip to content

تأملی بر از افزایش ارتقای بازدهی نیروی انسانی در توسعه اقتصادی کشور

نیروی انسانی به عنوان ارزنده‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، از عناصر بسیار تعیین کننده و برجسته در تسهیل و تسریع روند توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: