Press "Enter" to skip to content

استکبارستیزی با زبان کاریکاتور/ هنری که صدای مظلوم را به گوش دنیا می‌رساند

کاریکاتور هنری تصویری با درونمایه نقد طنازانه و در بیان مسائل و واقعیات روز جهان موثر است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: