Press "Enter" to skip to content

استوری‌ مخصوص مدارس به اینستاگرام می‌آید؟

به نظر می‌رسد شبکه اجتماعی اینستاگرام قصد دارد قابلیت جدیدی را به استوری‌های خود بیفزاید تا تنها معلمان و دانش‌آموزان در یک مدرسه بتوانند به محتوای آن دسترسی داشته باشند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: