Press "Enter" to skip to content

از «راهنمای فرهنگی مشهد» به سفرنامه‌های مستشرقان از این شهر رسیدم

ایران‌شناس سوئیسی می‌گوید که در زمان پژوهش برای نگارش «راهنمای فرهنگی مشهد» به اهمیت سفرنامه‌های مستشرقان از این شهر پی برد و پژوهشی را در آن سفرنامه‌ها آغاز کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: